Med Laser kan vi laga tänderna enkelt och smärtfritt. Du slipper borrljudet och vibrationerna. Lasern rör aldrig tanden utan energin från ljuset tas upp i vatten på tandens yta och framför allt i karies som då förstörs. Oftast kan vi laga tänderna helt utan bedövning.
Vi har på tolv år skaffat oss stor erfarenhet av laserbehandlingar. Inom områdena fyllningsterapi, kirurgi, rotbehandling, mm, har vi väsentligt minskat obehaget för Dig och ökat säkerheten.