Laser

Panoramaröntgen

CAD/CAM

Implantat


Vid sidan av bastandvård
, alltså undersökning tandstensborttagning puts och munhälsorådgivning, utför vi även protetisk behandling, behandling mot tandlossningssjukdom och kirurgi.

Protetisk behandling syftar till att med kronor reparera tänder med stora skador och att ersätta sådana som förlorats. På kliniken utför vi implantatbehandlingar, tandersättningar med brokonstruktioner, eller ibland med avtagbara proteser.

Implantatbehandlingen kräver ett kirurgiskt ingrepp där vi sätter in en skruvliknande ”rot” av titan som vi sedan kan bygga tand/tänder på. Ibland är det bara en tand, men det kan också vara fler, och till och med tänder i en hel käke. Vi utför hela behandlingen på kliniken.

Broar är fastsatta på egna tänder eller tandrötter och kräver att vi slipar dessa först.

Avtagbara proteser kan ibland vara rätt lösning , men nackdelen är att dessa måste tas ur dagligen för rengöring.

Tandblekning utförs av våra hygienister på patientens begäran, och fungerar endast på egna tänder. Olika typer av lagningsmaterial bleks inte eller bara litet, och om missfärgade fyllningar finns kan dess komma att behöva bytas ut för att resultatet skall bli bra. Blekning omfattas inte av tandvårdsförsäkringen och har dessutom blivit momspliktig.

Behandling mot tandlossningssjukdom utförs huvudsakligen av våra hygienister. Där ingår tandstensborttagning, puts och polering samt det viktigaste; Egenvårdsutbildning. I fall där kirurgiska korrigeringar är nödvändiga för att få hygieniska förhållanden kommer tandläkarna in i bilden, men det är oftast inte nödvändigt.