Plast nöts något mera men det är enkelt att fylla på under tidens gång. Stora amalgamfyllningar har en förmåga att på tid och längd spräcka tanden. Alla material har sina för- och nackdelar men kompositplasten, som vi nästan alltid använder idag, har många fler fördelar än nackdelar.