Alla vuxna omfattas från och med det år du fyller 24 år av en tandvårdsförsäkring.

Tandvårdsförsäkringen innebär att du får en tandvårdscheck som gäller under 2 år. Tandvårdscheckens värde varierar med åldern. Bidraget är på 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år. Bidraget är på 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 24-29 år samt 75 år och äldre.

Försäkringen är sådan att stödet går till dem med höga tandvårdskostnader. En behandlingsperiod är maximalt ett år lång och skyddet innebär att kostnaderna för den enskilde under en tolvmånadersperiod blir :

  • Kostnader upp till 3000 kronor ersätts med 0%

  • Kostnader 3001 – 15 000 kronor ersätts med 50%

  • Kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85%

Det finns regler och referenspriser för vilken tandvård som ersätts.

Summan beräknas på en av staten bestämd så kallad referensprislista, som sällan stämmer helt överens med klinikernas prislistor. Därför blir de procentuella ersättningarna inte alltid exakta.